Навчання

Основні цінності

 • Кожна дитина є унікальною. В процесі навчання діти створюють свою індивідуальність, вони осягають гуманність, світогляд і філософію життя і шукають своє місце в світі.
 • Навчання в Free School підтримує зростання дитини як людини, яка прагне до доброти, істини, краси, милості, прощення і миру. Навчання розвиває емпатію та емоційний інтелект.
 • Формування екосоціальних знань і умінь, які призводять до стійкого способу життя.   Формування системи цінностей, за допомогою яких люди приймають рішення про використання тих чи інших технологій.
 • Розширення обріїв учнів, які дозволяють підвищувати відповідальність.

Концепція навчання

 • Діти, які беруть участь в навчальному процесі, стають активними дійовими особами.
 • Діти вчаться міркувати про своє навчання, отриманий досвід і  емоції.
 • Процес навчання включає в себе роботу самостійно і в групах. Це може бути роздум, планування, дослідження і оцінку процесів. Такий підхід розвиває творче та критичне мислення дітей, їх навички рішення проблем, здатність приймати різні точки зору.
 • Розвиток навичок, які стануть основою для цілеспрямованого і безперервного навчання.
 • Розвиток перехресних компетенцій, таких як: мислення, навички навчання та самоорганізації, соціальні і мовні навички, використання візуальних конструктів і мануальних навичок.
 • Розвиток навичок самообслуговування і організації розпорядку дня (вміння орієнтуватися в життєвих ситуаціях).
 • Бізнес-компетенція і підприємливість (розвиток здібностей, які підвищують інтерес до роботи, знайомство з затребуваними професіями та їх зміни у зв’язку з розвитком технологій і глобалізації економіки, розвиток навичок, потрібних для самоорганізації і ведення підприємницької діяльності).
 • Вивчення зв’язків між минулим, сьогоденням і майбутнім, роздуми про різні варіанти розвитку майбутнього, усвідомлення значущості свого вибору, способу життя і своїх дій.

Взаємодія між сім’єю та Free School

 • Взаємодія між сім’єю і Free School сприяє здоровому дорослішаню дитини і її розвитку.
 • Участь батьків і можливість для них бути втягнутими в навчальний процес і розвиток, є ключовою частиною культури в Free School.
 • Щоб батьки могли взяти на себе відповідальність за виконання своєї освітньої завдання, -передбачений «особистий кабінет» на он-лайн ресурсі Free School, де описується успішність, особисте зростання дитини і рекомендації.
 • Батьки залучаються до практичних занять, які надають можливість краще розоміти процес навчання.

Форми навчання

 • Тьюторський супровід дітей початкової школи  дозволяє вести щоденник спостережень за кожним учнем, складати його ресурсну карту.
 • Тьюторський супровід дітей середньої школи не є обов’язковим, але дозволяє кожній дитині визначитися із тьютором та складанням ресурсної карти.
 • Програма «Сімейна школа» передбачає обов’язкові модулі для навчання (це основні предмети, такі, як математика, мови, литература, історія, хімія та фізика, біологія та географія, а також заняття з розвитку соціальних та емоційних навичок).
 • Багаторівневе навчання вводиться для здійснення таких завдань, як: взаємодія (взаємне навчання) дітей різних вікових груп, застосування педагогічних прийомів і навчання дітей внаслідок малої кількості дітей в класі. При цьому забезпечується безперервність і логічна послідовність та змісту навчальної діяльності.
 • Навчання дітей початкової школи (0-4 класи) проводиться 5 днів на тиждень по 3 години на день. Як правило, це два модуля по 1,5 години з перервами через кожні 30 хвилин. У другій половині дня і в п’ятий день тижня проходять заняття в групі продовженого дня з учителем, який модерує всі процеси (самостійні і групові роботи, проектна діяльність, гуртки і факультативи).
 • Навчання дітей середньої школи (5-6 класи) проводиться 4 дні на тиждень очно (два-три модуля по 1,5 години з перервами через кожні 30 хвилин) і 1 день на тиждень дистанційно (два-три модуля по 1 годині). Дистанційні дні вводяться поступо з жовтня і закінчуються в квітні. У другій половині дня передбачені додаткові гуртки і факультативи.
 • Навчання дітей середньої школи (7-8 класи) проводиться 3 дні в тиждень очно (два-три модуля по 1,5 години з перервами через кожні 30 хвилин), та 2 дні на тиждень дистанційні заняття (два-три модуля по 1 годині). У другій половині дня передбачені додаткові факультативи.
 • Навчання дітей старшої школи (9-11 класи) проводиться 3 дні в тиждень очно (два-три модуля по 1,5 години з перервами через кожні 30 хвилин), при цьому беруться до уваги профільні предмети, за якими діти будуть здавати ДПА та ЗНО і профорієнтація (знайомство з професіями). 2 дні на тиждень дистанційні заняття (два-три модуля по 1 годині). У другій половині дня передбачені факультативи.
 • Навчання ведеться українською мовою.

Інша діяльність

У гуртках і факультативах розширюються інтереси дітей, надається досвід спільної роботи, набуваються компетенції, досягаються успіхи і позитивні емоції.
Для зміцнення морального духу і здорового розвитку дітей передбачені спільні заходи, такі як: свята організовані разом з дітьми, екскурсії, спільні проекти, професійні гості, перегляд фільмів, прослуховування аудіокниг. Дивіться більш детальну інформацію за посиланням.

Оцінювання

 • В Free School відсутня загальноприйнята система оцінювання. Оцінювання відбувається шляхом спостереження за дитиною і тестуванням. При цьому не виставляються оцінки, а результат тестування академічних знань видається в процентах. Кожний триместр результат розвитку дитини у по кожному з предметів надається за європейською системою оцінювання (позначається буквами). Результати знаходяться в «особистому кабінеті» на он-лайн ресурсі Free School. Мета і культура оцінювання повинні сприяти навчанню.
 •  Кожна дитина змагається зі своїми власними досягненнями, а не з досягненнями інших дітей. Забезпечуються умови для самооцінки. При оцінюванні враховуються вік і здібності дитини.
 • Якості, які підлягають спостереженню і оцінювання (крім, засвоєння академічних знань):
 1. Креативність (творче мислення, оригінальність, винахідливість);
 2. Цікавість (допитливість);
 3. Критичне мислення;
 4. Любов до навчання;
 5. Мудрість;
 6. Хоробрість (сміливість);
 7. Наполегливість (старанність, працелюбність);
 8. Чесність (щирість, цілісність);
 9. Енергійність (життєстійкість, ентузіазм, бадьорість);
 10. Любов;
 11. Доброта (великодушність, турбота, співчуття, безкорисливість);
 12. Соціальний та емоційний інтелект (вміння розпізнавати емоції і почуття);
 1. Здатність до командної роботи (соціальна відповідальність, відданість);
 2. Неупередженість;
 3. Лідерство (здатність надихати групу);
 4. Прощення (вміння прощати);
 5. Скромність (смиренність);
 6. Розсудливість (вміння оцінювати ризики);
 7. Самоконтроль (здатність контролювати свої почуття і дії);
 8. Здатність цінувати красу і досконалість в різних сферах життя: від природи до математики;
 9. Вдячність (вміння бути вдячним);
 10. Оптимізм (надія, віра в успіх);
 11. Гумор (вміти по-доброму жартувати, веселитися і піднімати настрій іншим);
 12. Віра (духовність, сенс життя, уявлення про вищу мету).

Методологія та технології

 • Для отримання знань, а також розуміння, застосування і їх запам’ятовування застосовується методика для розвитку пам’яті «Ейдетика».Ми намагаємося задіяти всі основні способи сприйняття інформації (візуальний, аудіальний, тактильний). Візуальний спосіб сприйняття є найбільш поширеним.
 • Для синтезу, аналізу та оцінювання інформації застосовуються інструменти розвитку Критичного мислення.
 • Для вирішення (або пояснення) складних або нестандартних життєвих завдань (в тому числі і для пояснення законів природи) використовуються інструменти ТРВЗ-педагогіки.
 • Для розвитку самостійності і відповідальності  підходить система виховання Reggio-педагогіка .
 •  Для розвитку соціального та емоційного інтелекту застосовується метод ненасильницького спілкування та програма, затверджена МОН України, Lions Quest.
 •  Для ефективного вивчення іноземної мови (англійської) використовується методика CLIL (Content and Language Integrated Learning, або предметно-мовне інтегроване навчання) — це новий напрямок навчання, суть якого полягає в тому, що на заняттях діти вивчають предмет на іноземній мові і навпаки. Ми використовуємо британські посібники для навчання, згідно віку та рівня дітей.